งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

Download แนวข้อสอบ กพ 2556

Download แนวข้อสอบ กพ 2556
‹‹ เมื่อวันที่ : จันทร์ 14 มกราคม 2556 โดย : กพ 2556 ››
http://www.ziddu.com/download/14754581/test1.doc.html http://www.ziddu.com/download/14754626/test2.doc.html http://www.ziddu.com/download/14754638/test3.doc.html http://www.ziddu.com/download/14754654/test4.doc.html http://www.ziddu.com/download/14754656/test5.doc.htmlhttp://www.ziddu.com/download/14754659/test6.doc.html


-แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความเข้าใจด้านภาษา
- แนวข้อสอบการใช้ภาษา
- แนวข้อสอบเก่า ก.พ. 2553 และ 2554- ข้อสอบ กพ. ที่ออกบ่อยๆ
- แนวข้อสอบคำอุปมา-อุปไมย
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
- แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย