งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556
‹‹ เมื่อวันที่ : อังคาร 08 มกราคม 2556 โดย : งานราชการ ››

รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 25 ปี รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สามารถเข้าสมัครสอบ ออนไลน์ได้ที่ http://www.rpca-admission.com/2013/root2/


ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

*ควร print หน้านี้ออกมาก่อน เพื่ออ่านประกอบ ขณะสมัคร

1. คลิกที่ปุ่ม เพื่อสมัครสอบ (เปิดใช้ระบบวันที่ 11 ธ.ค.55 - 11 ม.ค.56 เวลา 16.00 น.)


2. กรอกข้อมูลลงใน \"แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์\" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม


3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน \"แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์\" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม จากนั้นระบบจะแสดง \"แบบฟอร์มใบสมัคร\" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร(ไม่สามารถบันทึกรูปบาร์โค้ดได้) กรุณาคลิกปุ่ม
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู \"พิมพ์ใบชำระเงิน\" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน
และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

ข้อควรระวัง

ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน \"ใบสมัครออนไลน์\" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง
ตลอดการสอบ
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น