งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

ใบสมัครสอบกพ. วิธีสมัคร

ใบสมัครสอบกพ. วิธีสมัคร
‹‹ เมื่อวันที่ : พุธ 08 พฤษภาคม 2556 โดย : วิธีสมัคร สอบ กพ ››
วิธีสมัคร

เข้าเว็บ http://job3.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

คลิกที่ สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 ทำตามขั้นตอน และกรอกข้อมูลให้ครบ
โอนเงิน
รอรับรหัสและเลขที่นั่งสอบผ่านเวบ
จบพิธี
ผู้ตอบกระทู้ : สอบกพ 2556 1.2.174.132

Re : ใบสมัครสอบกพ. วิธีสมัคร

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-05-08 17:23:13 ››
การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดวัน เวลาดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ให้เข้าไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาในหัวข้อย่อย
"คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์
1