งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
‹‹ เมื่อวันที่ : จันทร์ 11 มีนาคม 2556 โดย : สอบ อบต 2556 ››
ประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณ

เดือนเมษายน 2556 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฟังข่าวความคืบหน้าืี่นี่เป็นระยะ...รายละเอียดดังนี้

บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.7 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา