งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา
‹‹ เมื่อวันที่ : จันทร์ 11 มีนาคม 2556 โดย : สอบ อบต 2556 ››
ประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณ

เดือนเมษายน 2556 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฟังข่าวความคืบหน้าืี่นี่เป็นระยะ...รายละเอียดดังนี้

บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา
6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน ๑ อัตรา
6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน ๑ อัตรา
6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา
6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน ๑ อัตรา