งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น (กสถ.)

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น (กสถ.)
‹‹ เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดย : งานราชการ ››
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น (กสถ.)

๑.วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ (กสถ.) รวม ๙ คนจาก ก.ต่างๆ ก.ละ ๓ คน รวมกับ กรมการโดยตำแหน่ง คือ
-อธิบดีกรมส่งเสริมฯ /เลขาธิการ กพ.หรือผู้แทน/อธิการบดีที่สอบแข่งขัน โดยให้รอง อสถ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ ผอ.เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๒.หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
๒.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
๒.๒ ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)
๒.๓) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

๓.จักต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และนำคะแนน ๓ ภาคมารวมกันเพี่ือเรียงลำดับ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


๔.กสถ.สอบ จะแบ่งเป็นเขต/ภาค เขตละ 6-9 จังหวัด โดยขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุ ๒ ปี


๕.รายละเอียด คณะกรรมการสอบฯ เขาจะประชุมกันแล้วกำหนดสถาบันที่จะสอบ/ เขตหรือภาค อีกครั้งหนึ่งคงจะแจ้งให้พวกเราทราบอีกครั้งครับ
คาดว่าคงไม่น่าจะเกินเดือนเมษายน ๒๕๕๖ น่าจะมีการเปิดรับสมัครแล้วนะครับ (ไม่นาน)

๖.ข้อมูล ณ.วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ มี ๗,๙๑๑ อัตราครับ

๗.ขอให้ทุกท่านได้ติดตาม หาหนังสือที่เกี่ยวข้องมาอ่านเตรียมตัวให้ดีครับ..ขอให้กำลังใจทุกๆคนครับ..

ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖