งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

ตารางภาษีใหม่ 2556

ตารางภาษีใหม่ 2556
‹‹ เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2555 โดย : kkjob ››
(วันที่ 18 ธันวาคม 2555) มี “ข่าวใหญ่” เรื่องการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลง โดยทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดหวังว่าจะสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้มากขึ้น และปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งมาตรการครั้งนี้จะปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้จาก “5 ขั้นอัตรา” เป็น “7 ขั้นอัตรา” โดยจะใช้บังคับใน “ปีภาษี 2556” ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2557 เป็นต้นไปนั่นเอง

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี -
เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษี ดังนั้น “บล็อกภาษีข้างถนน” อย่างเราก็ต้องรีบนำข่าวมา Update ให้ฟังกันอย่างฉับไวครับ (เขียนกันข้ามคืนเลยทีเดียว) โดยจากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีข้างต้น ทำให้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นอัตราภาษีใหม่ ดังนี้ครับ

1. รายได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนเดิม ตามพระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 470 ) พ.ศ. 2551
2. รายได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 10% >> 5%
3. รายได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% เหมือนเดิม
4. รายได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 20% >> 15%
5. รายได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% ตามเดิม
6. รายได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 30% >> 25%
7. รายได้สุทธิ 2,000,001-4,000,000 บาท เสียภาษี 30% ตามเดิม
8. รายได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 37% >> 35%

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อ “อัตราภาษี” ในหลายๆด้าน ดังันั้น ผมขออนุญาตนำมาสรุปง่ายๆในรูปแบบของตารางให้ดูกันแทนครับ เพราะว่าถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้ อาจจะทำให้เพื่อนๆหลายท่านไม่เข้าใจว่ามีผลกระทบยังไงบ้าง (รวมถึงตัวผมเอง อ่านแล้วก็งงเองทุกทีเลย แหะๆๆ)
ผู้ตอบกระทู้ : 10.2.154.101

Re : ตารางภาษีใหม่ 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-12-25 13:54:15 ››

ผู้ตอบกระทู้ : 125.26.180.36

Re : ตารางภาษีใหม่ 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-11-05 22:45:21 ››

ผู้ตอบกระทู้ : ภาษี 2556 1.2.170.220

Re : ตารางภาษีใหม่ 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-01-06 10:32:18 ››
เมื่อไหร่ที่เราต้องเสียภาษี
ถึงเราจะพอรู้ว่าเราต้องเสียภาษีเมื่อมีรายได้ แล้วรายได้เท่าไหร่แหละที่คุณต้องตระหนักได้แล้วว่าคุณจะต้องคิดเรื่องภาษีแล้ว

สำหรับพนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนอย่างคุณๆหลายๆท่าน
ให้คิดกันง่ายๆเลยว่าถ้าคุณเป็นพนักงานธรรมดาที่ไม่ได้มีรายได้อื่นๆ และไม่เคยบริจาคไม่เคยทำประกัน ไม่เคยทำอะไรเลย จะให้คิดกันคร่าวๆ คือ ถ้าคุณได้รับเงินเดือน มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน แล้ว ให้คิดไว้ได้เลยว่าคุณต้องเสียภาษีแล้ว พยายามหาค่าลดหย่อนต่างๆ มาช่วยลดภาษีหรือไม่ต้องจ่ายภาษีซะ


เพราะเงินเดือนเป็น เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 สรรพากรให้เราใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งถ้าคุณได้รับเงินเดือนทั้งปีมากกว่า 150,000 บาทหรือมากกว่าเดือนละ 12,500 บาท ให้คิดไว้เลยว่าคุณจะหักค่าใช้จ่ายได้แค่ 60,000 บาทเท่านั้น

ส่วนค่าลดหย่อนนั้น ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยที่จะจะลดหย่อนได้ (เราจะเรียนรู้การลดหย่อนภาษีได้ในบทความต่อๆไป) คุณจะลดได้แค่ค่าตัวคุณเท่านั้น (ในทางภาษี คือ ค่าลดหย่อนทั่วไปสำหรับผู้มีเงินได้) คือ 30,000 บาท ซึ่งถ้าได้เงินเดือน 20,000 บาทหรือก็คือได้ทั้งปีเท่ากับ 240,000 บาท หักด้วยค่าใช้จ่าย 60,000 บาท หักค่าลดหย่อน 30,000 บาท จะเหลือเป็นเงินได้สุทธิ 150,000 บาทซึ่งเท่ากับเกณฑ์สูงสุดของการยกเว้นภาษีพอดี ซึ่งถ้ามากกว่านี้ก็ต้องจ่ายภาษีแล้ว

เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน (ค่าตัว) = เงินได้สุทธิ
240000 - 60,000 – 30,000 = 150,000

แต่ถ้าคุณได้เงินเดือนน้อยกว่านี้ไม่มากแต่ได้รับโบนัส ค่าหอ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บริษัทให้ ก็ต้องคำนวนกันดีๆนะครับว่ามันเกิน 240,000บาทต่อปีหรือเปล่า ถ้าเกินก็ซวยต้องจ่ายภาษีกันไป
ผู้ตอบกระทู้ : mike 1.2.172.131

Re : ตารางภาษีใหม่ 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-01-03 23:08:32 ››
อัตราภาษีลดลง
ผู้ตอบกระทู้ : ภาษี 2556 1.2.156.224

Re : ตารางภาษีใหม่ 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2012-12-26 22:29:25 ››
การคำนวณภาษี การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สมมุติ
ยอดรายได้ ปี 2555 1000000 บาท
หักค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ 70% 700000 บาท (ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน หัก 40% แต่ไม่เกิน 60000 บาท ถ้าขายสินค้าที่มีการลงทุนซื้อมาขาย หัก 80%)
กำไรสุทธิต่อปี 30% 300000 บาท
หักค่าใช้จ่ายตัวเองต่อปี 30000 บาท
หักค่าใช้จ่ายภรรยาต่อปี 30000 บาท (ถ้ามีภรรยา ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรถจึงจะสามารถหักลดหย่อนได้)
หักค่าเลี้ยงบุตร - บาท (มีบุตรรวมกันไม่เกิน 3 คน ถ้าไม่ได้ศึกษา 15000 บาท ถ้ากำลังศึกษาอยู่ 17000 บาท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี)
หักค่าเลี้ยงดูบิดามารดา - บาท (เนื่องจากบิดามารดาอายุยังไม่ถึง 60 ปี เลยไม่ได้หัก)
ฉะนั้น รายได้สุทธิต่อปี 240000 บาท (เป็นผู้มีรายได้สุทธิ 150001-500000 จะต้องเสียภาษี 10% หลังจากที่หักจาก 150000 บาทแล้ว)
หักรายได้สุทธิ 150000 ที่ไม่ต้องเสียภาษี 150000 บาท
รายได้ทั้งหมดที่จะเสียภาษี 90000 บาท
เพราะฉะนั้นจะต้องเสียภาษี 10% เป็นเงิน 9000 บาท

*หากผู้มีรายได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 150000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
** หากผู้มีรายได้เกิน 150000 บาทแล้ว เมื่อคำนวณอัตราภาษีออกมาไม่เกิน 5000 บาทที่ต้องเสียภาษี ได้รับการยกเว้น
ผู้ตอบกระทู้ : งานขอนแก่น 1.2.157.117

Re : ตารางภาษีใหม่ 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2012-12-23 09:26:52 ››

1