งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนครัว สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 16 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 14 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 09 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 09 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 09 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 09 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 09 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 03 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 03 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 02 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 02 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 02 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 02 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิ.ย. 2558 - 02 ก.ค. 2558
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 6 อัตรา 24 มิ.ย. 2558 - 17 ก.ค. 2558
คณะแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน8 อัตรา 24 มิ.ย. 2558 - 17 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มิ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มิ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
ศูนย์บริการสู่ชุมชน รับสมัครพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 22 มิ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มิ.ย. 2558 - 17 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 มิ.ย. 2558 - 03 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 มิ.ย. 2558 - 03 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งคนงาน สังกัดงานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 มิ.ย. 2558 - 03 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดงานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 มิ.ย. 2558 - 03 ก.ค. 2558
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร เพิ่มจำนวนอัตรา และเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดงานบริการพยาบาล ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ค. 2558 - 03 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น 16 มิ.ย. 2558 - 10 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มิ.ย. 2558 - 03 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มิ.ย. 2558 - 10 ก.ค. 2558